จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเป็นวาระสำคัญของเซเชลส์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในหน่วยงานการท่องเที่ยวภูมิภาคแอฟริกาใต้

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเป็นวาระสำคัญของเซเชลส์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในหน่วยงานการท่องเที่ยวภูมิภาคแอฟริกาใต้

 สำนักข่าวเซเชลส์ ) – การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าและรายได้ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเซเชลส์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งแอฟริกาใต้ (RETOSA)

Kenneth Racombo ซึ่งเข้าร่วมองค์กรในเดือนพฤษภาคม กล่าวว่า “สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการทำการตลาดปลายทางอย่างจริงจังในภูมิภาคนี้”

รักษาการหัวหน้าผู้บริหารคนใหม่กล่าวเสริมว่า 

ยังมีความจำเป็นสำหรับองค์กรที่จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการท่องเที่ยวและการลงทุนของรัฐสมาชิกของชุมชนพัฒนาแอฟริกาใต้ (SADC) เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน

Racombo กล่าวว่าเขาได้รับการนำเสนอด้วยภารกิจหลักในการเป็นผู้นำทีมผู้บริหารของหน่วยงานระดับภูมิภาคในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวของประเทศในแอฟริกาตอนใต้

“งานของฉันคือทำให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญซึ่งระบุไว้ในแผนกลยุทธ์บ่งชี้ระดับภูมิภาค เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยหัวหน้าคณะกรรมการการตลาดจากประเทศสมาชิกของหน่วยงานในแอฟริกาใต้”

องค์การการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งแอฟริกาใต้ (RETOSA) เป็นหน่วยงานของ SADC ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการตลาดปลายทางระดับภูมิภาคใน 15 ประเทศจากภูมิภาค

รักษาการหัวหน้าผู้บริหารกล่าวว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นที่มอบให้กับฉัน

 แม้ว่างานข้างหน้าจะท้าทายมาก แต่ฉันมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรทำงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ในการเพิ่มผู้เข้าชมในภาคใต้”

ภายใต้การนำของเขา Racombo กล่าวว่า RETOSA จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน

 เนื่องจาก “จำเป็นที่กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมจะต้องลงทุนอย่างถูกต้องในภาคการท่องเที่ยว”

Racombo เข้าร่วมองค์กรในเดือนพฤษภาคมในฐานะหัวหน้าฝ่ายระดมทรัพยากรและพัฒนา ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้อำนวยการทั่วไปด้านการพัฒนาและการบูรณาการระดับภูมิภาคที่กระทรวงการต่างประเทศของเซเชลส์

เขากล่าวว่ายังมีประเด็นหลักสองประเด็นที่สำคัญต่อการทำให้การท่องเที่ยวเป็นเสาหลักสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ได้แก่ การส่งเสริมแบรนด์และการตลาด

คณะกรรมการการท่องเที่ยวเซเชลส์ยินดีกับการแต่งตั้งนี้ และเชริน ฟรานซิส หัวหน้าผู้บริหารกล่าวว่า “เซเชลส์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เห็นพลเมืองของตนเข้ารับตำแหน่งอันทรงเกียรติแห่งนี้ เพียงแค่รับตำแหน่งนี้ เขาก็จะทำให้เซเชลส์อยู่แถวหน้า และเพิ่มทัศนวิสัยให้กับประเทศ” 

Credit : preposterouscreations.com prettyfeetlist.com proizvodiusluge.com psikologiunhas.com publicrecordsdb.org